Επιλέξτε Page

Κατηγορία: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κωστής Γκιμοσούλης: «Το αηδόνι στο πόδι της»

Της Νίκης Κώτσιου. Τρεις γυναί­κες, ανα­ζη­τώ­ντας η καθε­μία το δικό της όρα­μα ελευ­θε­ρί­ας, θα συνα­ντη­θούν – δια­σταυ­ρω­θούν με το Θωμά και με τον τρό­πο τους θα τον καθορίσουν. Γηραιό­τε­ρη όλων η Γιώ­τα που, μολο­νό­τι...

Φόρτωση

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ