Η τέχνη του μίσους

Θεα­τρι­κό μονό­πρα­κτο της Ιωάν­νας Μπου­ρα­ζο­πού­λου ✒   ≈ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ≈ Καλ­λι­τέ­χνης, Ιμπρε­σά­ριος, Πελά­τισ­σα   Εμφα­νί­ζε­ται ο ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ. Στα χέρια κρα­τά­ει ένα σκα­μνί, στο λαι­μό...