Επιλέξτε Page

Κατηγορία: ΔΙΗΓΗΜΑ

Σώμα δανεικό

Στις Τασού­λα και Άννα Λαμπρινάκου Έβρε­χε μαζί μ’ έναν ξερό αέρα που η βρο­χή δεν μπο­ρού­σε να...

Θεσσαλονίκη μου

Του Αντώ­νη Σουρούνη ✒ «“Μακε­δο­νία Παλ­λάς”», λέω καθώς μπαί­νω στο ταξί και κάθο­μαι δίπλα...

Η εξέλιξη

Του Κώστα Αρκουδέα ✒ Χαμη­λό­φω­να, σχε­δόν ψιθυ­ρι­στά, προ­σέ­χο­ντας μη γίνει αντι­λη­πτή,...

Στο ταξί

Με στα­μά­τη­σε μια κοπε­λί­τσα που έτρε­με μες στο παλ­τό της. Κάθι­σε πίσω μαζε­μέ­νη,...

Φόρτωση

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ